Estudi econòmic
Despeses de compra
Preu de compra
Import de l’hipoteca
Hisenda
Còpies de notari
Registre
Gestoria
Total
* El resultat obtingut és simplement de caràcter informatiu
Simulació d’hipoteca
Import de l’hipoteca
Interès
%
40 anys
30 anys
25 anys
15 anys